Imatge corporativa

|Alt Imatge|

Per utilitzar correctament el logotip de la Fundació Hospitalaria Santa Creu i per elaborar qualsevol producte gràfic per a l'entitat, consulteu els apartats respectius del Manual d'imatge corporativa:

Manuals d'imatge corporativa i senyalètica
Logotips