Serveis per la gent gran

Fundació Gallifa - Viure a la residència

|Alt Imatge|

La Residència Fundació Gallifa és fonamentalment un lloc per viure-hi, on són respectats els drets individuals de les persones, es potencien les seves capacitats i habilitats, i on la vida diària del servei es basa en la integració, la participació de la persona i la política de portes obertes amb l'objectiu de millorar el màxim la seva qualitat de vida.

A la residència es té cura de la persona en la seva globalitat i es facilita suport social i ajuda per a les activitats de la vida diària adaptades al nivell de dependència de cada persona. La família segueix sent per al resident i per a nosaltres un puntal imprescindible per assolir el benestar de la persona usuària.

  • Us acompanyem en el vostre projecte de vida
  • Promocionem la vostra autonomia, benestar i participació
  • Tenim en compte els vostres valors i preferències
  • Tenim cura de la vostra salut