Què és la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic?

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic som una institució de serveis de salut i socials, tant en l'àmbit públic com privat, sense ànim de lucre. La nostra raó de ser és millorar la salut i/o benestar a les persones en situació de malaltia avançada, fragilitat i/o dependència i de les seves famílies, a la comarca d'Osona.

Donem una assistència que busca l'excel·lència mitjançant una atenció integral centrada en la persona i d'alt nivell humà, tècnic i científic.

Als centres de treball de la Fundació:

  • Fomentem la implicació i el compromís de tot l'equip humà en la missió de la institució.
  • Garantim la continuïtat dels coneixements dels nostres professionals i contribuïm a la formació a nivell sanitari i social, alhora que generem línies d'investigació com a valors afegits a l'assistència.
  • Gestionem correctament els recursos per garantir la viabilitat econòmica de la institució.
  • Ens orientem a la persona, "el nostre client", per assegurar que totes les activitats serveixen per respondre a les seves necessitats i expectatives
  • Cerquem la implicació de l'equip humà per desenvolupar tot el seu potencial de coneixements i de creativitat.
  • Impulsem la millora continuada del servei.

278 professionals treballen cada dia a la Fundació per donar la millor assistència a les persones d'Osona en situació de malaltia avançada, fragilitat i/o dependència