Comunicació

|Alt Imatge|

El Departament de Comunicació és el responsable de gestionar la comunicació externa i el gabinet de premsa de la Fundació Hospital Santa Creu de Vic, així com tot el relacionat amb la comunicació interna, les publicacions i la imatge corporativa de l'entitat.