Història

|Alt Imatge|

L'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic integra una història rellevant i imprescindible per entendre el nostre passat. Els hospitals comarcals han estat la base del model sanitari català d'avui en dia i la seva evolució ha estat lligada a la de la societat civil al nostre país. També durant molt anys han estat el referent del que avui entenem com a serveis socials, adreçats a les persones amb molts tipus de necessitats i carències que precisen de l'ajuda de tercers per a poder viure. 

L'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic fou fundat el 1348 gràcies al llegat de Ramon de Terrades, vigatà i mercader, que el 8 d'abril de 1348 féu testament i va deixar els seus béns per construir un hospital a Vic. Va disposar que es construís a l'actual carrer de Sant Pere, d'acord al pensament franciscà de l'assistència en la ciutat medieval, que preveia l'emplaçament dels serveis assistencials als afores de la ciutat, entre les seves funcions destacava l'assistència als pobres, l'acolliment dels infants deixats pels seus pares a l'hospital i el seu nodriment.

Tots aquests anys d'història es poden resumir però dins d'unes etapes cronològiques marcades per una sèrie de fets claus en la història de la institució i que ens serveixen per a poder veure d'una forma ràpida però global la seva evolució i, alhora, veure que aquesta ha estat paral·lela a la de la societat de l'època.

 • 1348

  Hospital d'en Terrades. L'Hospital era conegut com a Ospitall de la Ciutat apellat d'en Ramon de Terrades el 1342 i Spital de la ciutat de Vich el 1349.

 • 1525

  Entrada del capítol. De l'Hospital d'en Terrades a l'Hospital de la Santa Creu. L'entrada del capítol obeïa a les necessitats d'expansió i de millora dels servei davant del creixent augment de les demandes d'ingrés a l'Hospital i per a millorar l'organització interna i la gestió econòmica, i s'emmarca en un context més ampli, comú a tota l'Europa occidental.

 • s. XVIII

  L'hospital militar i la figura del metge a l'hospital: Josep Pasqual i Antoni Millet. A l'inici del segle XVIII l'Hospital continuà com una obra assistencial i benèfica de primer ordre i si hi ha una cosa innovadora en aquest segle és precisament el nou paper del metge en l'Hospital, considerant-se essencials els seus coneixements.

 • s.XIX

  Guerres, epidèmies i renaixença. La cirurgia i el Dr. Salarich. Les guerres, una de les constants d'aquest segle, empobriren el país i sacsejaren durament la institució tant pel que fa a rendes i propietats com al seu funcionament.

 • s.XX

  Hospital comarcal

 • 1920

  Clínica de cirurgia de l'Hospital, entrant en funcionament el nou departament de cirurgia que va significar la modernització i la conseqüent tecnificació de la pràctica mèdica.

 • 1930

  Hospital comarcal de Vic s'integra a la xarxa pública d'hospitals comarcals.

 • 1978-1985

  Consolidació com a hospital general comarcal.

 • 1986

  El 9 setembre de 1986 amb la creació del Consorci Hospitalari de Vic , integrat per la Generalitat de Catalunya i la Fundació de l'Hospital de la Santa Creu de Vic (Decret 302/1986), que es va organitzar com un Consorci Administratiu de caràcter públic i institucional amb el conseqüent trasllat de l'assistència d'aguts a l'Hospital General de Vic el desembre de 1987.

 • 1987

  A finals de 1987 comença una nova etapa per a la Fundació, primer com a centre sociosanitari acollit al Programa Vida als Anys impulsat pels Departaments de Sanitat i de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i posteriorment , a finals del 1989, amb la posta en marxa de la residència assistida de la Santa Creu.

 • 1988

  El passat 1998 l'Hospital Universitari de la Santa Creu va complir 650 anys