Grups de recerca

|Alt Imatge|

Els grups de recerca en què participa la FHSC són:

Grup de recerca en Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab)

Vinculat a la UVic-UCC i liderat per la Dra. Marta Otero, ha estat reconegut com a Grup de Recerca Emergent.

El 2015, la Unitat Clínica de Ferides (UCF) de l'HUSC va impulsar la creació d'aquest Grup de recerca. La UCF va iniciar la seva activitat l'any 2008, liderada per infermeria, amb l'objectiu de disposar d'un equip interdisciplinari per tractar úlceres complexes i generar evidència clínica sobre l'optimització del maneig de ferides que no cicatritzen mitjançant tècniques convencionals.

El TR2Lab és un grup interinstitucional (Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, Consorci Hospitalari de Vic i Universitat de Vic) i interdisciplinari. La seva finalitat és entendre els factors i mecanismes implicats en la reparació i regeneració tissular, i una de les línies de recerca es centra, en concret, en les ferides dèrmiques a través de desenvolupar una recerca aplicada centrada en millorar el benestar de les persones. A més, té per objectiu capacitar els membres de l'equip perquè puguin aplicar a la pràctica clínica els resultats de la seva recerca.

Coneix qui som i els projectes que desenvolupem a:
mon.uvic.cat/TR2Lab

Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG)

Vinculat a la Fundació FORES i liderat pel Dr. Jordi Amblàs, ha estat reconegut com a Grup de Recerca Emergent i li ha estat atorgat finançament.

El grup de recerca C3RG neix fruit del treball col·laboratiu dels darrers anys per part d'un grup multidisciplinari de professionals de diferents institucions del Bages i Osona, així com també d'altres àmbits, tan a nivell nacional i internacional-, amb l'objectiu de trobar noves respostes als reptes que planteja la cronicitat.

Partint de l'experiència de recerca prèvia del grup, es defineixen 4 línies de recerca:

  • Línia de recerca "a": Fragilitat inicial i prevenció de discapacitat
  • Línia de recerca "b": Complexitat, fragilitat i cronicitat avançades
  • Línia de recerca "c": Prescripció centrada en la persona
  • Línia de recerca "d": Models territorials d'atenció a la cronicitat / complexitat

Coneix qui som i els projectes que desenvolupem a:
https://www.c3rg.com/