Innovació en xarxa

|Alt Imatge|

Així mateix, la Fundació té establerts convenis amb empreses i altres entitats per desenvolupar diferents projectes d'innovació en un context de partenariat:

  • FORES: la FHSC és un dels patrons de la Fundació d'Osona per la Recerca i Educació Sanitàries, a través de la qual gestiona els seus projectes de recerca i innovació.
  • XISCAT: a través de la FORES, la FHSC participa en la Xarxa d'Innovació en Salut per Catalunya, la primera xarxa de centres hospitalaris, sociosanitaris de Catalunya que impulsa i fomenta l'R+D+i, la protecció i la transferència de resultats derivats a través de cooperació entre els centres membres, i amb institucions i empreses dedicades al sector salut.