Hospital Universitari de la Santa Creu

Visitar un pacient

|Alt Imatge|

Amb motiu de la pandèmia de COVID-19 i per evitar que es puguin produir contagis provinents de l'exterior, les visites als pacients hospitalitzats han quedat restringides i només es permet un acompanyant per malalt.

Els acompanyants haureu de recollir una targeta a recepció i tornar-la quan sortiu. Un cop al centre, us haureu de rentar les mans abans i després d’entrar a l’habitació, on haureu de romandre amb la mascareta FFP2 posada fins al final de la visita.

L’equip assistencial valorarà de forma individualitzada els casos en què calgui fer excepcions a aquesta normativa.

Horari de visites

L’acompanyament als pacients hospitalitzats es pot fer tots els dies, entre les 8:00 i les 21:00h.

En les zones aïllades reservades per a pacients COVID-19, només hi pot haver un sol acompanyant, un cop al dia i només s'hi pot estar una hora. Caldrà que l’acompanyant es posi equip de protecció individual (EPI).

L'entrada principal de recepció està oberta de les 8 del matí a les 9 del vespre. Si necessitessiu entrar fora d'aquest horari, ho haureu de fer per l'entrada de la rampa i trucar al porter electrònic.