Hospital Universitari de la Santa Creu

Segona opinió

|Alt Imatge|

En determinades circumstàncies d'especial gravetat, podeu demanar una segona opinió a un altre metge o metgessa sobre el diagnòstic o el tractament que us han donat per a la vostra malaltia. Aquesta segona opinió mèdica és l'informe emès per aquest facultatiu amb la finalitat de contrastar el diagnòstic o el tractament inicial.

En quines circumstàncies podeu demanar una segona opinió mèdica
  • Si us diagnostiquen una malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central, sense tractament curatiu, o un càncer maligne (si és càncer de pell, només es pot demanar si es tracta d'un melanoma).
  • Si us han d'operar de cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia, cardiocirurgia, cirurgia vascular o cirurgia oftàlmica.
  • Si us han prescrit la necessitat d'un trasplantament.
  • Si us han diagnosticat una malaltia minoritària (incloses les d'origen genèric). S'entén per malaltia minoritària aquella malaltia que comporta perill de mort o d'invalidesa crònica i que només afecta, com a molt, a cinc casos per cada deu mil habitants.
Qui pot demanar una segona opinió

La persona malalta i, en el seu defecte, cònjuge o parella de fet o familiars directes que tinguin representació legal, així com qualsevol persona en qui hagi delegat de manera expressa la persona malalta.

Des de la Unitat d'Atenció a l'Usuari us podem informar més detalladament del procediment per fer-ho així com dels centres que poden donar-la i del temps que trigareu a obtenir-la.

Com tramitar la sol·licitud

Heu de complimentar el model de sol·licitud del Servei Català de la Salut i presentar-lo a la Unitat d'Atenció a l’Usuari del centre on s'hagi diagnosticat la malaltia o s'hagi prescrit la intervenció quirúrgica.

Model de sol·licitud de segona opinió

A la Unitat d'Atenció a l’Usuari (UAU) us facilitaran la llista dels centres que us poden donar una segona opinió mèdica segons la malaltia que tingueu i en podreu triar un. Per a cada especialitat podreu optar, com a mínim, entre dos centres. Sempre que sigui possible es respectarà l'elecció que hàgiu fet. En cap cas es podrà triar un centre diferent dels de la llista que us hagin donat.

La UAU tramitarà la sol·licitud al CatSalut, qui l'estimarà o desestimarà i, en cas favorable, designarà el centre sanitari encarregat de donar-vos la segona opinió sobre el diagnòstic o les alternatives terapèutiques. En cas que el centre sanitari que hagi de donar la segona opinió us demani més proves diagnòstiques, us les faran amb caràcter preferent.

Efectes de l'informe de segona opinió

L'informe de segona opinió pot:

  • Confirmar el diagnòstic i/o tractament indicats inicialment.
    Si la segona opinió confirma el diagnòstic o el tractament que ja teníeu, l'atenció sanitària es realitzarà al centre que us atenia. No podreu canviar de centre.
  • Emetre un diagnòstic diferent a l'inicial o bé oferir noves alternatives terapèutiques.
    Si la segona opinió mèdica és diferent de la primera, podreu triar entre rebre l'atenció o el tractament al centre que ja us atenia o al centre que us ha fet el nou diagnòstic.

Heu de remetre l’informe de segona opinió a la Unitat d'Atenció a l’Usuari per tal que se n'informi al metge responsable de la vostra atenció.