Biblioteca

|Alt Imatge|

La biblioteca de l'HUSC està situada a la planta baixa i es tracta d'un espai tranquil i agradable, per fer més agradable l'estudi. És un espai vinculat a la Unitat Docent de l'HUSC.

La biblioteca disposa de taules d'estudi, ordinadors, accés a internet, possibilitat de connexió amb ordinadors personals i programari específic d'anàlisi estadístic (IBM SPSS Statistics 21).

Accés

L'accés a la biblioteca és lliure per a tot el personal de la FHSC, 24 hores del dia, mitjançant l'ús de la tarja identificativa. També es d'accés lliure pels estudiants en pràctiques i el personal investigador associat.

Fons documental

En paper

A la biblioteca s'hi poden trobar algunes publicacions en paper, tot i que des de fa uns anys l'HUSC ha apostat per l'accés online a les publicacions.

Digital
  • Campus RIMA (Red Informática de Medicina Avanzada): és un organisme científic que ofereix al personal sanitari un conjunt de productes i serveis propis i personalitzables, destinats a l'actualització científica, la investigació clínica, la docència i la gestió de la salut. L'accés al Campus és gratuït per a tot el personal del CHV (cal registrar-se a través d'un codi proporcionat per la direcció de transferència de coneixement) i efectiu des de la biblioteca de l'HUV, des de qualsevol ordinador dels diversos centres de treball i des de l'ordinador de casa.
  • ​UpToDate: és un recurs d'informació clínica que es basa en els principis de la medicina basada en el resultat de les proves ("Evidence based medicine") que el Ministeri i el Departament de Sanitat, mitjançant un acord amb la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECyT), posen a l'abast dels professionals del Consorci Hospitalari de Vic. En aquest cas, l'accés només és possible des dels ordinadors del CHV (biblioteca i llocs de treball)