Patronat i direcció

|Alt Imatge|
Patronat

És l’organ de govern col·legiat i el responsable legal de la Fundació. La seva funció principal és assegurar el compliment de la missió i les finalitats establertes en els estatuts de l'entitat, tot assegurant-ne la sostenibilitat, així com transmetre-les a la societat. El Patronat es renova cada quatre anys i es reuneix en sessió ordinària de manera trimestral. El constitueixen l’alcalde/essa de Vic, com a president/a; un regidor/a de l’Ajuntament de Vic, com a vicepresident/a, i nou vocals.

President
Albert Castells i Vilalta

Vicepresident
Francesc Xavier Farrés i Fabré

Vocals
Joan Mir i Tubau, canonge nomenat pel Capítol Catedralici
Josep M. Vila d'Abadal, nomenat per la Fundació Gallifa de Sant Hipòlit de Voltregà
Àlex Fernández i Grau, nomenat pel Consell Empresarial d'Osona
Daniel Pérez i Gallardo, nomenat pel Consell Empresarial d'Osona
Carme Tió, nomenada per la central sindical de la UGT
M. Estíbaliz Pous i de Blas, nomenada per la central sindical de CCOO
Lluís Corominas i Salom, nomenat a proposta de Fundació Privada Casa de la Caritat

Funcions i activitat del Patronat

Comitè de Direcció

És l'òrgan executiu, conjunt amb el Consorci Hospitalari de Vic, que s’encarrega de la direcció i la gestió ordinària de la Fundació. Està integrat per la directora gerent i pels responsables de les direccions assistencials i de suport en què s’estructura l’entitat.

Comitè de Direcció
Directora gerent Sara Manjón del Solar
Direcció d'Estratègia i Innovació Jordi Roca Casas
Direcció Assistencial Rosa M. Morral Parente
Direcció d’Infermeria Fina Carbonell Cuevas
Direcció d'Atenció Intermèdia i Dependència Montserrat Solé Casals
Direcció Econòmica i Financera Josep M. Giménez Pérez
Direcció de Persones Soledad López Fresco
Direcció de Serveis i SAS Jaume Castellano Plujà
Direcció de Transferència de Coneixement Núria Roger Casals
Direcció de Salut Mental Iluminada Corripio Collado
Direcció d'Organització i Transformació Digital Imma Bosch Coma
Cap de Comunicació i Estratègia Ciutadana Íngrid Casasús Bernacho

Organigrama

Atenció Intermèdia i Dependència

Amb l’objectiu d’impulsar l'atenció integrada a Osona a nivell sanitari i social, comptem amb una direcció compartida entre el CHV i la FHSC de la qual en depenen els hospitals sociosanitaris, les residències i els centres de dia que gestionem les dues institucions. Sota aquest paraigües comú, cada centre compta amb comandaments de referència per gestionar-ne el dia a dia a nivell operatiu i assistencial.

Direcció d’Atenció Intermèdia i Dependència
Directora: Montse Solé

Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic
Coordinadora assistencial: Matilde Barneto
Cap d'Unitat d'Infermeria: Núria Morera

Dependència. El Nadal, Serveis per a la Gent Gran
Dir. tècnica de la residència El Nadal: Laia Galobardes
Dir. tècnica de la residència Fundació Gallifa: Anahí Martínez
Dir. tècnica del SAIAR Folgueroles: Sílvia Vila