Patronat i direcció

|Alt Imatge|
Patronat

És l’organ de govern col·legiat i el responsable legal de la Fundació. La seva funció principal és assegurar el compliment de la missió i les finalitats establertes en els estatuts de l'entitat, tot assegurant-ne la sostenibilitat, així com transmetre-les a la societat. El Patronat es renova cada quatre anys i es reuneix en sessió ordinària de manera trimestral. El constitueixen l’alcalde/essa de Vic, com a president/a; un regidor/a de l’Ajuntament de Vic, com a vicepresident/a, i nou vocals.

Presidenta
Anna Erra i Solà

Vicepresident
Josep Maria Arimany i Manso

Vocals
Joan Mir i Tubau, canonge nomenat pel Capítol Catedralici
Sergi Vilamala i Bastarras, nomenat per la Fundació Gallifa de Sant Hipòlit de Voltregà
Àlex Fernández i Grau, nomenat pel Consell Empresarial d'Osona
Daniel Pérez i Gallardo, nomenat pel Consell Empresarial d’Osona
Carme Tió, nomenada per la central sindical de la UGT
M. Estíbaliz Pous i de Blas, nomenada per la central sindical de CCOO
Anna M. Carbonell i Mas, nomenada a proposta de la Presidència
Victòria Terricabras i Tarin, nomenada a proposta de la Presidència

Funcions i activitat del Patronat

Comitè de Direcció

És l'òrgan executiu que s’encarrega de la direcció i la gestió ordinària de la Fundació. Està integrat pel director gerent i pels responsables de les direccions assistencials i de suport en què s’estructura l’entitat.

Director Gerent
Jordi Roca i Casas

Director Assistencial de l’HUSC
Joan Espaulella i Panicot

Directora de Serveis d'Atenció a la Dependència
Montse Blasco i Rovira

Directora de Cures de l’HUSC
Marta Ferrer i Solà

Director Econòmic i Administratiu
Josep Carbonell i Lera