Serveis per la gent gran

Residències i centres de dia

|Alt Imatge|

El Nadal, Serveis per a la Gent Gran és la plataforma que engloba els serveis socials d'atenció a la dependència de la Fundació. El componen una sèrie de centres, tant públics com privats, que configuren una plataforma assistencial de serveis amb un objectiu compartit: donar la millor atenció a les persones grans amb dependència. Tots aquests centres reben el suport i es beneficien de l’experiència de l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic en l'atenció als problemes de salut dels seus usuaris.

Atenció personalitzada i de qualitat per a la gent gran

Oferim diferents programes d'atenció per proveir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció de la persona en cada moment, amb la finalitat de procurar la seva màxima autonomia personal i de garantir una atenció personalitzada i de qualitat.

  • Programes d'acolliment residencial: estades residencials permanents.
  • Programes d'acolliment diürn: estades en centre de dia.
  • Programes d'acolliment alternatius a la llar: habitatges amb serveis.
  • Programes a domicili: atenció personal, suport a les activitats quotidianes i menjars a domicili.
  • Programes de suport al cuidador: estades temporals de descàrrega i suport a la família (en funció de la disponibilitat de places).

Els nostres centres i serveis