Hospital Universitari

|Alt Imatge|

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic vol ser un centre de referència de coneixement, per la qual cosa desenvolupa línies de recerca, docència i innovació en relació amb l'envelliment i amb l'atenció pal·liativa.

La Fundació està acreditada com a Hospital Universitari en conveni amb el Consorci Hospitalari de Vic i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i té establerts acords a nivell docent amb altres universitats i entitats. El conveni entre les tres entitats permet la utilització conjunta de les estructures dels centres hospitalaris i de la universitat per a la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació.

La Fundació desenvolupa també projectes de recerca i d’innovació com a valors afegits a l'assistència, que participin de l'avenç de l'assistència social i sanitària.