Missió, visió i valors

|Alt Imatge|
Missió

La FHSC és una institució sense ànim de lucre oberta a tota la comarca d'Osona. La nostra missió és proveir a les persones en situació de malaltia avançada, fragilitat i/o dependència, una atenció integral, d'alt valor i nivell humà i centrada en la persona, amb l'objectiu de millorar la seva salut i/o benestar, de forma compartida i integrada amb els altres agents del territori.

Visió

Volem esdevenir una organització orientada a l'excel·lència en l'atenció integral i integrada per a les persones en situació de malaltia avançada, fragilitat i/o dependència, així com en la transferència del coneixement i la recerca en aquests àmbits.

Valors
  • Hospitalitat: Institució oberta a les persones que acull i en procura el benestar.
  • Solidaritat: Entesa com la voluntat de servei que ens mou a ajudar i servir els altres, de resoldre les seves necessitats d'assistència socials i de salut i, en especial, les que més ho necessiten.
  • Corresponsabilització i implicació: Fa referència a compartir la responsabilitat, el compromís de totes les persones de l'equip humà que configura la institució per assolir els resultats desitjats. 
  • Creativitat i innovació: S'entén com la millora contínua dels processos, productes i serveis per adaptar-se a les necessitats canviants de l'entorn, aportant noves idees o conceptes per respondre als canvis.