Aliances i participació

|Alt Imatge|

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic té participació o manté aliances estratègiques amb altres institucions, així com amb la comunitat, que ens faciliten desenvolupar l’estratègia i la missió de la nostra organització.

Entitats participades
 • Consorci Hospitalari de Vic
 • Fundació d'Osona per a la Recerca i l'Educació Sanitàries
 • Serveis Auxiliars a la Sanitat
 • Fundació Hospital de la Santa Creu i Casa Caritat de Vic
 • Fundació Assistencial d'Osona
Aliances
 • Entitats sanitàries i socials
  Fundació Gallifa
  Institució Puig-Porret
  Osonament
 • Universitats
  Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
 • Administració pública
  Ajuntament de Vic
  Consell Comarcal d'Osona
Coordinació territorial

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic forma part d'organitzacions de caràcter comarcal que tenen l'objectiu de treballar coordinadament per a la millora dels serveis sanitaris i la continuïtat assistencial, com són el Sistema Integrat de Salut d'Osona (SISO) i l'AIE Serveis Auxiliars a la Sanitat. A més, en l'àmbit patronal estem associats al Consorci de Salut i Social de Catalunya.