Hospital Universitari de la Santa Creu

Hospitalització

|Alt Imatge|

A l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic disposem de tres plantes d’internament on hi trobareu els diferents serveis de l’Hospital.

Unitats

Convalescència: Unitat dedicada a restablir les funcions o activitats que hagin estat afectades per diferents patologies. Atén persones grans amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, mèdic o traumatològic.

Subaguts: Adreçada a persones amb malaltia crònica i evolucionada que, a causa del seu empitjorament, necessiten continuar amb el tractament o una supervisió clínica continuada, i que requereixen intensitat de cures. L'objectiu és aconseguir estabilitzar clínicament la persona i la seva rehabilitació integral.

Cures pal·liatives: Per l'atenció integral i continuada de persones en situació de malaltia crònica avançada.

Piscogeriatria – Unitat de demència: Atén a persones amb deteriorament cognitiu i/o trastorns mentals que requereixen ingrés per avaluació diagnòstica, control de símptomes i suport.

A més, oferim les opcions de Llarga estada o llits de transició per a l'atenció de persones amb processos crònics, amb dependència i complexitat clínica i/o assistencial de forma transitòria, amb l'objectiu de coordinar el recurs idoni a l'alta.

Per a una millor atenció als nostres pacients, també disposem d’un Equip de suport a l'Hospital d'Aguts (UFISS), ubicat a l'Hospital Universitari de Vic, per a l'avaluació, consulta, gestió de casos, connexió i assistència de malalts amb malaltia crònica.

Què has de saber?

A continuació us ajudem a conèixer quines unitats trobareu a l'Hospital, quins serveis us oferim per a la vostra comoditat i quins aspectes cal que tingueu en compte tant si heu d'ingressar com si heu de fer una visita a algun pacient.