Contractes i subvencions

Convenis i contractació
Subvencions i ajuts públics
  • Projecte ‘Restauració i adequació de l'església de l'Hospital de la Santa Creu de Vic’
    1) Convocatòria d'ajuts del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2014-2020.
    Expedient: CLT008/19/000018. Import: 292.561,98 euros
    2) Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en la convocatòria pel procediment de concurrència competitiva i que es compatible amb la ja concedida, per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural, per al trienni 2020-2022.
    Expedient: CLT004/20/000082. Import: 200.000 euros