Docència

|Alt Imatge|

El reconeixement com a hospital universitari acredita que tots els dispositius assistencials de la FHSC (Hospital de la Santa Creu de Vic i El Nadal) reuneixen els requisits per impartir docència en els graus de Ciències de la Salut de la UVic-UCC i també del grau en Medicina de la de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

D'aquesta manera, duu a terme una àmplia formació de pregrau i acull alumnes en pràctiques, tant de mòduls formatius com d'estudis de grau (medicina, infermeria, treball social, fisioteràpia, educació social, teràpia ocupacional, psicologia, nutrició humana i dietètica). Més de 100 alumnes universitaris es formen cada anys als nostres centres.

La Fundació, conjuntament amb el CHV, va rebre l'acreditació del Ministeri d'Educació i Ciència per a la formació mèdica de postgrau en geriatria l'any 1996, amb les corresponents auditories docents des d'aleshores, que han avaluat els diferents aspectes de la docència. També col·labora amb la Unitat Docent Centre de l'ICS en la formació de residents en l'especialitat de Medicina de Família i Comunitària.

Objectius del conveni de l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic​
Docència
  • Promoure la millor i màxima utilització dels recursos sanitaris per a la docència universitària en els àmbits de la salut, el benestar i les ciències socials.
  • Col·laborar en l'acreditació dels professionals de salut i afavorir la seva incorporació a l'activitat acadèmica universitària.
Assistència
  • Treballar conjuntament per aconseguir una millora constant en l'atenció a la salut a partir de la formació, la recerca i la innovació.
Recerca
  • Potenciar la recerca en Ciències de la Salut i l'àmbit social, coordinant les activitats de la UVic-UCC amb les del CHV i la FHSC.
  • Afavorir el desenvolupament de l'activitat acadèmica dels departaments de la UVic en les àrees de salut i acció social i potenciar la coordinació amb el CESS.
  • Potenciar la recerca en Ciències de la Salut i l'àmbit social, coordinant les activitats de la UVic-UCC amb les del CHV i la FHSC.