Convocatòries<< Altres convocatòries

CAP DE SERVEI DE MEDICINA INTENSIVA

 • Entitat/empresa

  Consorci Hospitalari de Vic

 • Tipus de convocatòria

  Pública

 • Termini

  Inici: Dimecres 20 de març de 2024
  Final: Diumenge 19 de maig de 2024

 • Estat:

  Oberta

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu d'oferir possibilitats de desenvolupament professional i l'assumpció de noves funcions i responsabilitats com a estímul pel creixement i la millora, el Consorci Hospitalari de Vic obre una convocatòria pública per a la provisió d'un lloc de treball de:

CAP DE SERVEI DE MEDICINA INTENSIVA

El/La Cap de Servei es responsabilitzarà de la gestió del Servei d'UCI, així com la coordinació amb la resta de serveis de l'Hospital.

Es tracta d'una UCI de 12 llits polivalent amb coronària integrada, en un centre sense Neurocirurgia ni Cirurgia cardíaca, que atén una població de referència de 160.000 habitants, amb un predomini de pacients crítics (35% pacients ventilats i 30% pacients amb xoc sèptic).

Requeriments

 • Llicenciatura/Grau en Medicina.
 • Titulació d'especialista via M.I.R. o especialitat homologada.
 • Experiència professional mínima de 5 anys en l'àmbit assistencial de Medicina Intensiva.
 • Experiència professional en el context hospitalari.

Es valorarà

 • Experiència en l'exercici de funcions de comandament i lideratge d'equips.
 • Màster i/o Postgrau relacionats amb l'especialitat.
 • Títol de doctor/a.
 • Formació específica en temes de gestió hospitalària i clínica.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, activitats de docència.
 • Coneixement d'altres idiomes, a banda del català i castellà.

Perfil competencial

Cerquem una persona resolutiva, amb capacitat de treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat.

Què t'oferim

 • Contractació indefinida a jornada completa.
 • Retribució fixa més variable per objectius.
 • Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l'exercici docent.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Accés a programes de formació continuada.

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa,  podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació, en virtut dels articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o interposar directament el corresponent recurs davant el Jutjat Social competent en el termini de dos mesos a partir de la publicació d'aquesta Resolució, de conformitat amb les disposicions de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.


Per participar en el procés de selecció, ompliu el formulari de sol·licitud de treball indicant en el camp 'Comentaris' la plaça a la que voleu optar.

* Els camps són obligatoris

Compartir: