Convocatòries<< Altres convocatòries

RESPONSABLE HIGIENICOSANITARI

 • Entitat/empresa

  Consorci Hospitalari de Vic

 • Tipus de convocatòria

  Pública

 • Termini

  Inici: Dilluns 26 de setembre de 2022
  Final: Dilluns 10 de octubre de 2022

 • Estat:

  Adjudicada a Maria Rosa Amador Guiterro (Residència El Nadal) i Anna Roura Vivet (Residència Aura)

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu d'oferir possibilitats de desenvolupament professional i l'assumpció de noves funcions i responsabilitats com a estímul pel creixement i la millora, el Consorci Hospitalari de Vic i Fundació Hospital de la Santa Creu, obre una convocatòria externa per a la provisió del lloc de treball de Responsable Higienicosanitari.

Funcions:

Juntament amb la Direcció Tècnica del Centre, es responsabilitzarà dels següents aspectes:

 • Elaborar els protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació.
 • Establir i aplicar un programa de suport personal i social, per tal de cobrir les necessitats personals i globals de la persona amb disminució.
 • Col·laborar en la consecució dels objectius comuns i la promoció de projectes de millora.
 • Garantir l'accés dels usuaris als recursos sanitaris públics sense perjudici de l'existència d'altres recursos sanitaris.
 • Vetllar per la correcta organització i administració dels medicaments.
 • Supervisar els menús que se serveixen i el seu ajustament a les pautes d'alimentació contingudes a l'expedient assistencial.
 • Actualitzar les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident.
 • Garantir unes condicions higièniques de l'establiment, dels usuaris i del personal.
 • Garantir l'assistència mèdica i sanitària.
 • Vetllar pel suport psicològic i social, l'acolliment i convivència, la manutenció, l'atenció personal i la rehabilitació-habilitació.

Perfil competencial

 • Orientació a resultats
 • Iniciativa
 • Comunicació i empatia
 • Orientació a l'usuari
 • Treball en equip i cooperació
 • Flexibilitat i adaptació al canvi
 • Compromís i implicació amb la organització
 • Preocupació per l'ordre i la qualitat

Requeriments

 • Estudis Universitaris en Infermeria.
 • Expertesa en Infermeria Geriàtrica o tenir una àmplia experiència en el camp sociosanitari o social.
 • Formació complementària: AICP, dependència.
 • Experiència en la gestió d'equips.
 • Actualització pel que fa a la cura d'úlceres i ferides.
 • Català i castellà parlats i escrits correctament.
 • Preferentment amb coneixement d'anglès.
 • Normativa: Sistemes de qualitat, Riscos laborals i Llei de protecció de dades.

Es valorarà

 • Màster o Postgrau relacionat.

Què t'oferim

 • Projecte estable.
 • Retribució atractiva acord a les responsabilitats adquirides de la persona.
 • Formació continuada.

Compartir: