Convocatòries<< Altres convocatòries

PORTALLITERES

 • Entitat/empresa

  Consorci Hospitalari de Vic

 • Tipus de convocatòria

  Pública

 • Termini

  Inici: Dimarts 9 de agost de 2022
  Final: Dimecres 31 de agost de 2022

 • Estat:

  Adjudicada a Alexandre Comas, Martí Fernández, Toni Arjonilla, Adam Núñez, Oriol Castellano, Sandu Madalin, Erlan Ordóñez, Joan Sanchez i Jaume Soldevila

Detalls de la plaça

CATEGORIA ÀREA % CONTRACTACIÓ DESCRIPCIÓ PLAÇA Nº places
Portalliteres HUV 80% mati/tarda horari segons àrea de treball, 1cs i f/2 2
Portalliteres HUV 80% Tarda, de 14,30 a 20h cs i f/4 tarda torn ordinari 1
Portalliteres HUV 75% Tarda, de 15 a 20h cs i f/4 tarda torn ordinari 1
Portalliteres HUV 75% Tarda, de 13 a 18h cs i f/4 tarda torn ordinari 1
Portalliteres HUV 80% Tarda, de 16 a 21,20h cs i f/4 tarda torn ordinari 1
Portalliteres HUV 90% Mati, de 8 a 14h cs i f/4 mati torn ordinari 1

Aquestes places estan regides pel conveni SISCAT.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE CANDIDATURES:

Es basen en l'obtenció màxima de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

 • Trajectòria professional (60p. màxim):
  • Formació (50p) (si en 6 anys té 100h 50p;< 15h 0p, entre 15 i 100h proporcional)
  • Participació en grups de treball o en aspectes docents degudament certificats els últims 6 anys (10p) (de la institució / professió / associacions sanitàries / organismes públics)
 • Temps treballat al Sector Sanitari (25p. màxim) (>6 anys 25p, <6 anys 4.16p/any o fracció 0.34p/mes)
 • Prova competencial amb entrevista (15p. màxim)

No hi ha requeriment de titulació per optar a aquestes places.

Les persones interessades en aquests llocs de treball poden enviar la seva sol·licitud, adjuntant el currículum actualitzat, indicant clarament a les places que opta (màxim 3 opcions) i especificant el motiu del seu interès.


Compartir: