Convocatòries<< Altres convocatòries

GEROCULTOR/ES

 • Entitat/empresa

  Consorci Hospitalari de Vic

 • Tipus de convocatòria

  Pública

 • Termini

  Inici: Dimarts 9 de agost de 2022
  Final: Dimecres 31 de agost de 2022

 • Estat:

  Adjudicada a Veure quadre resum

Detalls de la plaça

CATEGORIA ÀREA % CONTRACTACIÓ DESCRIPCIÓ PLAÇA Nº places
Gerocultors/es Residència Aura 94% Mati, de 7,15 a 14,10h, 1cs if /2 2
Gerocultors/es Residència Aura 94% Tarda, de 14,10 a 21,05h, 1 cs i f/2 2
Gerocultors/es Residència Aura 93% Nit,set.llarga curta de 21,05 a 7,15h 1
Gerocultors/es Residència Aura 80% correlloc nit,1 cs /2 1
Gerocultors/es Residència Aura 80% correlloc mati/tarda, 1 cs i f /2 2
Gerocultors/es Residència Aura 60% correlloc mati/tarda, 1 cs i f /2 2

Aquestes places estan regides pel conveni Gercat.

Per tal d'optar a les places cal complir amb els següents requisits:

 • Grau mig en atenció a persones en situació de dependència o similar. També s'admet el certificat de professionalitat.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE CANDIDATURES:

Es basen en l'obtenció màxima de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

 • Trajectòria professional (60p. màxim):
  • Formació (50p) (si en 6 anys té 100h 50p;< 15h 0p, entre 15 i 100h proporcional)
  • Participació en grups de treball o en aspectes docents degudament certificats els últims 6 anys (10p) (de la institució / professió / associacions sanitàries / organismes públics)
 • Temps treballat al Sector Sanitari (25p. màxim) (>6 anys 25p, <6 anys 4.16p/any o fracció 0.34p/mes)
 • Prova competencial amb entrevista (15p. màxim)

Les persones interessades en aquests llocs de treball poden enviar la seva sol·licitud, adjuntant el currículum actualitzat, indicant clarament a les places que opta (màxim 3 opcions) i especificant el motiu del seu interès.


Compartir: