Convocatòries<< Altres convocatòries

Tutor/a per a Metges/sses especialistes en formació de Geriatria

 • Entitat/empresa

  Consorci Hospitalari de Vic

 • Tipus de convocatòria

  Interna

 • Termini

  Inici: Dimarts 22 de febrer de 2022
  Final: Dilluns 21 de març de 2022

 • Estat:

  Adjudicada a Sra. Claudia Roca

Detalls de la plaça

El Consorci està cercant un/a Tutor/a per a Metges/sses especialistes en formació de Geriatria. 

Amb dependència funcional de la cap d'estudis i amb dependència jeràrquica del cap de servei corresponent, el tutor ha d'orientar i gestionar el procés docent dels especialistes en formació assignats i proposar mesures de millora del programa, portant a terme les següents funcions:

 • Planificar individualment per a cada resident que tingui assignat el desenvolupament del programa docent en el context legal i organitzatiu de la Unitat Docent del Consorci Hospitalari de Vic
 • Realitzar les sessions trimestrals d'entrevista tutor-resident per a la tutorització activa continua
 • Organitzar i participar en les activitats d'avaluació formativa
 • Participar en les activitats d'avaluació sumativa
 • Poder ser escollit vocal de la Comissió de Docència / Subcomissió de Docència d'Infermeria del Consorci Hospitalari de Vic

L'assumpció de les tasques de tutor permeten:

 • Concórrer amb mèrits per carrera professional
 • Accedir a l'acreditació externa del Departament de Salut (ORDRE SLT/337/2013)
 • Formació específica en temes docents

Pel desenvolupament d'aquestes tasques, es preveu una dedicació de 3 hores mensuals per resident assignat.

Ateses les característiques específiques d'aquestes funcions, els professionals que hi estiguin interessats han de complir els següents requisits bàsics:

 • Tenir el títol oficial d'especialista preferentment via MIR de l'especialitat a la qual opten ser tutor
 • Estar en situació de servei actiu al CHV o FHSC, amb relació laboral estable d'un any d'antiguitat, que asseguri el temps de dedicació i la continuïtat de l'acció tutorial a exercir
 • Es valorarà la progressió personal en carrera professional i l'experiència/implicació prèvia en formació de grau i especialitzada

Compartir: