Convocatòries<< Altres convocatòries

2 Tutors/es d'infermeria de geriatria

 • Entitat/empresa

  Consorci Hospitalari de Vic

 • Tipus de convocatòria

  Interna

 • Termini

  Inici: Dilluns 22 de març de 2021
  Final: Diumenge 11 de abril de 2021

 • Estat:

  Adjudicada a Mireia López i Núria Dalmau

Detalls de la plaça

Amb dependència funcional de la Cap d'Estudis i jeràrquicament de la Direcció d'Infermeria i Atenció intermèdia i Dependència a través dels seus comandaments, segons organigrama del Centre, el tutor ha d'orientar i gestionar el procés docent dels especialistes en formació assignats i proposar, si s'escau, mesures de millora del programa, portant a terme les següents funcions:

 • Planificar individualment el desenvolupament del programa docent en el context legal i organitzatiu de la Unitat docent multiprofessional del Consorci Hospitalari de Vic
 • Formar part de la subcomissió de docència d'infermeria
 • Realitzar el seguiment del llibre de resident de les IRs que tutoritza
 • Realitzar les sessions trimestrals d'entrevista tutor-resident per a la tutorització activa continua
 • Participar en les activitats d'avaluació formativa
 • Participar en les activitats d'avaluació sumativa

L'assumpció de les tasques de tutor permeten:

 • Concórrer amb mèrits per carrera professional
 • accedir a l'acreditació externa del Departament de Salut (ORDRE SLT/337/2013)
 • formació específica en temes docents
 • Integració a l'equip de la Direcció de Transferència del coneixement.

Pel desenvolupament d'aquestes tasques, es preveu una dedicació de 3 hores mensuals per resident al llarg de l'any.

Ateses les característiques específiques d'aquestes funcions, els professionals que hi estiguin interessats han de complir els següents requisits bàsics:

 • Tenir el títol d'Infermer en l'especialitat corresponent.
 • Estar en situació de servei actiu al CHV o a l'Hospital-Fundació Santa Creu, amb relació laboral estable que asseguri el temps de dedicació i la continuïtat de l'acció tutorial a exercir.
 • No ocupar càrrec de gestió.

Es valorarà:

 • Es valorarà la progressió personal en carrera professional i l'experiència en formació.
 • Participació en equips assistencials d'àmbit territorial.

Compartir: