Professionals de la FHSC seran docents sobre atenció a la dependència a l'Escorial

A partir del 14 de setembre, l'escola l'Escorial de Vic començarà a impartir un nou Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM) sobre l'Atenció a persones en situació de dependència amb l'objectiu de formar professionals cada vegada més preparats en aquest àmbit.


Alguns dels professionals especialitzats en l'atenció a la dependència d'El Nadal Serveis per a la Gent Gran de la Fundació Hospital de la Santa Creu i de la Fundació Assistencial d'Osona seran col·laboradors docents del cicle formatiu, fruit d'un conveni entre el centre educatiu i les dues institucions d'atenció sanitària i social.

Aquest nou cicle formatiu té una durada de dos cursos acadèmics (2.000 hores aproximadament) i té com objectiu capacitar professionals per atendre els col·lectius de població més dependent, ja sigui en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, sociosanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-los a altres serveis quan calgui.

Els alumnes que ho desitgin podran realitzar els seus estudis en modalitat DUAL, que alterna la formació acadèmica i la formació a l'empresa. Així, l'alumnat combina la formació en el centre educatiu amb una estada de treball a l'empresa durant un mínim de 940 hores a través d'un contracte de treball per a la formació i l'aprenentatge o bé a través d'una beca.

Compartir: