La infermera referent: un nou rol per millorar l’Hospitalització

El 21 de novembre, l'Hospital Universitari de Vic va incorporar a les unitats d'Hospitalització la figura de la infermera referent, una professional clau per gestionar tots els processos assistencials i de cures, des de l'ingrés fins a l'alta, així com aspectes de mentoria, seguretat o docència. Aquest nou perfil també s'ha integrat aquestes setmanes en el dia a dia de l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu.


En el marc de la implantació del nou model infermer, l'Hospital Universitari de Vic compta des d’aquest dilluns 21 de novembre amb la figura de la infermera referent a les unitats d'Hospitalització d’Aguts, una figura que també s’ha integrat recentment als hospitals d’Atenció Intermèdia de la comarca: l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i l’Hospital Sant Jaume de Manlleu.

Les cinc professionals que exerciran aquest nou rol a l’HUV ho faran amb una perspectiva àmplia, exercint com a referents en els processos assistencials i de cures, però també a l'hora de garantir els indicadors de Qualitat, de participar en la docència i la recerca, i de vetllar pel benestar de pacient i família.

Gestió d'ingressos, continuïtat de cures i altes

Com a referent de cures, l’aportació de la infemera referent en aspectes organitzatius serà cabdal per garantir i prioritzar els ingressos a planta segons les necessitats del pacient i la disponibilitat de llits, així com facilitar i agilitzar les altes en els terminis establerts. Supervisarà la continuïtat de les cures segons el plans de cures programats, revisant-los i proposant millores si s'escau, i garantirà la pràctica avançada en les cures infermeres, a més d'assumir cures complexes i ostomies.

Coordinació d'equips i mentoria

En el dia a dia assistencial, coordinarà el funcionament dels equips multidisciplinaris, facilitarà la informació entre personal mèdic i infermer, la coordinació dels portalliteres i la realització de proves, i serà la referent en mentoria de les unitats. També ajudarà al pacient i al seu entorn a preparar les altes pactades.

Referent en seguretat, docència i recerca

En la vessant de qualitat i seguretat del pacient, haurà de garantir el compliment dels indicadors i potenciar i dinamitzar els processos de millora continua i les pràctiques segures i de qualitat. Serà, a més, la referent en l'acollida de nous professionals a la unitat i una de les responsables del seu apoderament. Prendrà part també en aspectes de docència i recerca, detectant necessitats formatives i participant en la col·laboració docent i estudis d'investigació al centre.

El benestar del pacient, a primera línia

La millor atenció al pacient, com a objectiu primordial del nostre dia a dia, també comptarà amb la infermera referent com a professional encarregada d'humanitzar el procés d'acollida i alta del pacient, garantir la seva satisfacció durant l'estada i facilitar la participació en la presa de decisions que l'afecten.

Infermeres referents també a l'Atenció Intermèdia

La infermera referent sorgeix del nou model treballat, durant el darrer any i de manera participativa, des de l'Àrea d'Hospitalització d'Aguts, i s’ha incorporat simultàniament també a l'Atenció Intermèdia. Així, l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu compten també amb una infermera referent per centre.

Les seves funcions són similars a les seves homòlogues d'Aguts, si bé afegeixen altres funcions com a referent pels professionals, àmbit en el qual s’acompanya a la integració de les noves incorporacions, i també en el paper de referent per a la ciutadania, vetllant en tot moment per oferir una atenció que tingui en compte la persona i tot el seu entorn i que faciliti la seva participació en la presa de decisions de la seva cura.

Compartir:

Infermeres referents de l'Hospital Universitari de Vic