Tres projectes en l’àmbit de la Geriatria, guardonats per Sant Cosme i Sant Damià

Un treball sobre desbridament de ferides, un estudi sobre la disfàgia i una tesi doctoral sobre l'avaluació de la fragilitat van ser reconeguts en l'acte organitzat pel Col·legi de Metges de Barcelona a finals de setembre.


El treball 'Hydrosurgery as a safe and efficient debridement method in a clinical wound unit' va ser reconegut als XXXVI Premis Sanitat Osona en la categoria de treballs publicats. L'article exposa el desbridament de les ferides mitjançant la tècnica d'hidrocirurgia, que permet fer un desbridament important en un temps aproximat d'entre 30 i 45 minuts. Aquesta tècnica sol fer-se als quiròfans i va a càrrec dels cirurgians, però l'estudi ha demostrat que es pot fer en altres espais amb infermeres expertes i entrenades sense que s'hagin de produir efectes adversos. El treball ha anat a càrrec de Marta Ferrer Solà, Maria Helena Sureda Vidal, Jacint Altimiras-Roset, Esther Fontserè Candell, Víctor González-Martínez, Joan Espaulella Panicot, Víctor Falanga i Marta Otero Viñas.

Els Premis Sanitat Osona van incorporar en aquesta edició un premi de borsa de formació per a residents, que també va ser per a un professional de la FHSC, el resident en Geriatria Santiago Castejón Hernández, amb l'estudi 'Prevalença, factors precipitants i predisposants de Disfàgia Orofaríngea en una Unitat Geriàtrica d'Aguts (UGA)'. Les dificultats per empassar sòlids i líquids són una síndrome geriàtrica molt prevalent a la UGA, on segons les dades de l'autor del treball hi és present en un 41% dels pacients. El treball de recerca ha permès associar aquesta afectació amb la fragilitat, la pèrdua de funcionalitat, la malaltia avançada i altres síndromes geriàtriques (com la síndrome confusional), a més de trobar relacions amb la presa d'alguns medicaments. D'acord amb el treball de Castejón, el perfil del pacient amb disfàgia compleix majoritàriament aquestes característiques i poder indentificar-lo ajudaria a prevenir les possibles complicacions que se'n deriven, com la broncoaspiració.

El Premi Fores - XIXa Beca Consultori Bayés en Ciències de la Salut també es va lliurar en el marc de Sant Cosme i Sant Damià. El projecte 'Avaluació de la fragilitat i l'impacte dels processos intercurrents com a predictors de resultats de salut en les persones amb complexitat clínica', d'Anna Torné Coromina, es va emportar un accèssit. El treball pretén valorar l'índex fràgil VIG, basat en la valoració integral geriàtrica, per mesurar la fragilitat dels pacients i valorar la seva relació amb la mortalitat i l'ús de recursos. Aquesta beca es planteja com un model d'ajuda per a la realització de tesis doctorals i l'obtenció del títol de doctor en l'àmbit de les ciències de la salut en el marc d'un programa de doctorat de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya.

Compartir:

Marta Ferrer va recollir el premi en la categoria de treballs publicats
El resident en Geriatria Santiago Castejón recull la beca de formació
Anna Torné, segona per l'esquerra, va guanyar un accèssit a la Beca Consultori Bayés en Ciències de la Salut