Pràctiques inclusives de jardineria a l'Hospital

Els alumnes de l'escola d'educació Especial L'Estel de Vic han començat les pràctiques curriculars inclusives de jardineria a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, dins la seva etapa de transició a la vida adulta.


Aquests nois i noies estan fent tasques de jardineria amb la finalitat de facilitar el seu aprenentatge i potenciar al màxim el desenvolupament de les seves capacitats per tal de preparar-se per viure de la forma més autònoma i independent possible.

L'Escola Estel és una escola d'educació especial de la comarca d'Osona que ofereix un conjunt de serveis, recursos i ajuts relacionats amb l'educació i l'atenció dels alumnes amb discapacitat intel·lectual.

Compartir: