Horari: 8:30 - 18:00h

Jornada Ferides 2019

Lesions relacionades amb la dependència


La jornada d'enguany pretén consolidar la sessió de comunicacions en format pòster que es va implantar l'any passat i que en l'edició 2019 pretén mostrar els resultats de la recerca sobre lesions relacionades amb la dependència. S'acceptaran comunicacions de professionals assistencials, resultats de tesis doctorals, i treballs de fi de grau i màster.

Les jornades anuals d'atenció a les ferides cròniques tenen l'ànim de contribuir a una pràctica basada en l'evidència i fonamentada en els següents eixos:

Recerca interdisciplinària en ferides de difícil curació.

Recerca col·laborativa entre científics i personal sanitari.

Recerca orientada a resultats per a una pràctica clínica eficient.

Compromís amb la difusió de la recerca per a un millor avenç del coneixement i pel desenvolupament social.

Compartir: