29a Jornada de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya (XCDC)


Els reptes del Fòrum de Diàleg Professional que es tractaran a la Jornada de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya són els segúents:

  • Comportaments esperables dels residents com a expressió dels principis i valors que en guien la pràctica professional.
  • Revisar i adequar la capacitat formativa de la FSE a Catalunya per garantir la cobertura de les necessitats de professionals.
  • Com augmentar la capacitat d'atracció dels nostres centres i unitats docents.

La trobada està adreçada a caps d'estudis, tutors, responsables docents de FSE i facultatius residents de Catalunya, i la inscripció és gratuïta. Us hi podeu apuntar fins al 15 de novembre de 2022.

Compartir: