Patronat i direcció

|Alt Imatge|
Patronat

La Fundació Hospital de la Santa Creu es regeix per un Patronat. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l'entitat, tot assegurant-ne la sostenibilitat. El patronat està format per:

Presidenta
Anna Erra i Solà

Vicepresident
Josep Maria Arimany i Manso

Vocals
Joan Mir i Tubau
Hipòlit Serra i Rodríguez
Àlex Fernández
Dani Pérez
Robert Villaescusa i Saiz
Estíbaliz Pous
Anna Ma. Carbonell i Mas
Jordi Soler Targarona
Josep Ma. Diéguez i de Jaureguizar

Comitè de Direcció

És l'òrgan encarregat de la direcció i la gestió ordinària de l'entitat. Està presidit pel director gerent.

Director Gerent
Jordi Roca i Casas

Director Assistencial
Joan Espaulella i Panicot

Director Econòmic i Administratiu
Josep Carbonell i Lera

Directora de Cures
Marta Ferrer i Solà

Directora de la Residència i Centre de dia El Nadal
Montse Blasco i Rovira

Directora de Gestió de Serveis
Eva Torrejón i Bernardo